تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - تعریف و انواع پژوهش
پنجشنبه 23 آذر 1391  07:10 ق.ظ

پ‍‍‍‍ژوهش عبارت است ا ز تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیك مشاهدات كنترل شده كه ممكن است به پرورانیدن قوانین كلی، اصول و یا نظریه هایی بیانجامد و به پیش بینی و یا احتمالاً كنترل نهایی رویدادها منتج شود. همچنین پ‍ژوهش را كاربرد روش علمی برای حل یك مسئله تعریف كرده اند. 

یك طبقه بندی كلی پژوهش ها را از نظر چیستی به پژوهش كمی و كیفی تقسیم بندی می كند. پژوهش كمی بیشتر بر نتایج آماری ارائه شده به وسیله اعداد تكیه دارد در حالی كه در پژوهش كیفی بر توصیف های روایتی و تشریحی تاكید می شود.

در طبقه بندی دیگری می توان پژوهشها را از نظر هدف به بنیادی، كاربردی و پژوهش در عمل (اقدام پژوهی) تقسیم نمود. پژوهش بنیادی پژوهشی است كه در آن پژوهشگر تحت تاثیر فطرت جستجوگر خویش به تلاش علمی می پردازد تا از نادانسته های بشری بكاهد و به دایره دانسته های انسان بیفزاید. این نوع پژوهش ارضا كننده میل به دانستن است. بسیاری از نظریه های علمی محصول این گونه پژوهشهاست.

پژوهش كاربردی پژوهشی است كه در آن پژوهشگر به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است كه در موقعیت های علمی بتوان از آنها استفاده نمود یا به وسیله آنها مشكلی را حل كرد یا راه حل مسئله ای را به دست آورد. پژوهش پیرامون بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی یا بررسی تاثیر آمپی سیلین بر یك باكتری خاص و یا بررسی دیدگاه اسلام پیرامون بانك، بیمه و ریا به منظور تدوین سیستم بانكی اسلامی نمونه هایی از پژوهش های كاربردی هستند.  

پژوهش در عمل پژوهشی است كه در آن پژوهشگر به دنبال دست یابی به یافته هایی است كه بتوان به سرعت از آن در سطح محدودی استفاده نمود و مشكلات مقطعی را حل كرد. مانند بررسی دیدگاه ساكنان محله ای خاص نسبت به كالابرگی شدن شیر و یا بررسی علل شیوع سرقت در یك دبیرستان خاص. در این پژوهش پژوهشگر در پی تعمیم یافته های پژوهش به جوامع بزرگتر نیست.

 


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها