تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - اصول نوشتن مقالات علمی
یکشنبه 26 آذر 1391  01:18 ب.ظ

با آنكه مقاله های علمی انواع مختلفی دارد اما اصول كلی تدوین این نوع مقالات بسیار شبیه به یكدیگر است .آنچه در ذیل می آید قالب و فرم كلی یك مقاله پژوهشی است كه برای ارائه به مجلات علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی یا همایشها و سمینارهای علمی باید از جانب پژوهشگران رعایت شود. بخش های اساسی یك مقاله علمی به ترتیب عبارتند از :

عنوان ،اسامی نویسندگان ،چكیده، مقدمه،پیشینه تحقیق، روش تحقیق، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع . كه در ذیل به توضیح مختصر هریك از آنها پرداخته شده است .

عنوان

 عنوان مقاله باید متناسب با موضوع، اهداف و نتایج پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خلاصه برای خواننده ارائه كند.شامل كلمات یا عبارات اضافه نباشد و حتی المقدور از یك سطر بیشتر نباشد و تا حد امكان جامع و مانع باشد.

اسامی نویسندگان

اسامی نویسندگان معمولاً در زیر عنوان مقاله درج می شود .در كشور ما مرسوم است كه عنوان دانشگاهی با رتبه علمی نویسنده به صورت زیرنویس نوشته شود.

چكیده

 عصاره مقاله پژوهشی است كه با خواندن آن اطلاعات اساسی در خصوص پژوهش به خواننده منتقل می شود .معمولاً بین 150 تا 400 كلمه است (از نیم تا یك صفحه). در چكیده ابتدا موضوع و یا هدف پژوهش در حداكثر دوسطر توضیح داده می شود.آنگاه روش پژوهش كه شامل جامعه، نمونه،روش اجرا، زمان و مكان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است مجموعا در حداكثر سه تا چهار سطر توضیح داده می شود و آنگاه شرح تحلیل یا نتایج كلی پژوهش در دو تا سه سطر انجام می گیرد.

مقدمه

 نكات اصلی و كلیدی كه باید در مقدمه یك مقاله پژوهشی مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از موضوع یا مساله پژوهش ، پیشینه پژوهش وهدف از انجام پژوهش كه باید به صورت ساده و روشن ارائه شوند در واقع نویسنده باید در مقدمه به موارد ذیل به صورت شفاف بپردازد.

 
1- هدف از انجام پژوهش 2- تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم بكار رفته در پژوهش 3- پیشنه پژوهش ( شامل مبانی نظری و تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه پژوهش كه در آن نقاط قوت و یا احیاناً ضعف این پژوهشها تحلیل شود و چگونگی ارتباط آنها با تحقیق حاضر مشخص گردد و تفاوت تحقیق حاضر با آنها تبیین شود) 4- سوالات یا فرضیاتی كه تحقیق در پی پاسخ گویی به آنها است

روش

 این قسمت از یك مقاله پژوهشی شامل توضیح در مورد نوع تحقیق (هم از جهت هدف در نظر گرفته شده برای پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش)، جامعه و نمونه و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق و روشن نمودن میزان روایی و پایایی ابزار و توضیح در خصوص چگونگی مراحل انجام پژوهش است.

نتایج تحقیق

 در این بخش نویسنده باید موارد ذیل را به صورت دقیق و خلاصه تبیین كند
1- یافته های حاصل از پژوهش 2- بیان یافته ها به شیوه ای دقیق و روشن 3- تحلیل این نكته كه آیا نتایج بدست آمده پاسخگوی سوالات یا فرضیات تحقیق هست یا خیر 4- مشخص نمودن یافته های مهم حاصل از این پژوهش

بحث و نتیجه گیری

در تدوین این بخش از مقاله باید به مباحث زیر به صورت دقیق و خلاصه پرداخته شود.
1- ذكر اهداف انجام پژوهش 2- تبیین میزان ارتباط یافته های حاصل از پژوهش با اهداف در نظر گرفته شده از انجام پژوهش 3- تعمیم پذیری یافته های پژوهش 4- مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های قبلی وذكر دلایل احتمالی برای توافق یا عدم توافق بین نتایج 5- محدودیت های پژوهش 6 – پیشنهاد برای پژوهشهای آینده در این خصوص و بالاخره 6 – نتیجه نهایی كه از پژوهش حاصل شده است.

منابع

 در هر پژوهشی به منظور تبیین موضوع پژوهش در هریك از قسمتهای پژوهش از جمله در مقدمه ، پیشینه نظری ، نوع پژوهش و ابزار پژوهش و روایی و پایایی ابزار ، نظرات و یافته های پژوهشی سایر پژوهشگران نیز به عنوان شاهد بر مدعا آورده می شود .كه در این حالت می بایست نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان و تاریخ انتشار اثر اعم از كتاب ،مقاله و یا پایان نامه در پرانتز و بلافاصله بعد از مطلب استفاده شده آورده شود .در واقع یكی از ملاك های ارزشیابی یك مقاله علمی چگونگی استفاده از منابع دسته اول و بروز است .هر چه غنای علمی منابع استفاده شده در مقاله بیشتر و بهتر باشد مقاله از استحكام علمی بیشتری برخوردار است . هنگامی كه نام نویسنده و تاریخ انتشار اثری در پرانتز ذكر می شود باید در بخش پایانی مقاله ، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ارائه شود در صورتی كه از یك نویسنده چندین اثر در یك مقاله مورد استفاده قرار بگیرد برای شناسایی منبع باید از شماره های 1و2و... یا حروف الفبا الف،ب،... استفاده شود . نحوه نگارش منبع در مقالات معمولاًً مشابه است در ذیل چگونگی این نگارش برای مقالات، كتابها، كتابهای ترجمه شده ،پایان نامه هاو مقالات ارائه شده در كنفرانسها آورده شده است


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها