تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
پنجشنبه 14 دی 1391  04:30 ب.ظ

 

توانایی یادگیری برای موجود زنده امری حیاتی است،زیرایادگیری،موجود زنده را توانا می سازد تا خود راباجنبه های مشخصی از محیط سازگار کندواز تجربه ها سود ببرد.این یادگیری برای انسان در مقایسه با سایر موجودات زنده حیاتی تر است.یادگیری تقریبا به صورت مداوم انجام می شود.اگر دنبال یاد گیری نباشیم همان موجود نسبتا ساده ای خواهیم بود. نتیجه آشکار تمرین هر فرد،بهبود سطح عملکردآن است که به طرق مختلف قابل اندازه گیری است،مانند درصد بیشتر درپرتاب آزادبسکتبال یانمره بهتر در یک مجموعه حرکت روتین بارفیکس در ژیمناستیک.اما یادگیری چیزی بیشتر از بهبود سطح عملکرد است. روانشناسان دریافته اندکه یادگیری به عنوان قابلیت اجرای ماهرانه که درطول تمرین تکامل می یابد،مفید است،به این صورت که بهبود توانایی به بهبود عملکرد منجر می شود.بنابر این بهبود عملکرد به خودی خود ،یادگیری نیست،بلکه نشان دهنده وقوع یادگیری است

تعریف یادگیری حرکتی:

مجموعه ای از فرایندهای همراه با تمرین یا تجربه است که به تغییرات نسبتا پایدار درقابلیت اجرای ماهرانه منجر می شود. ازتعریف فوق باید اینگونه استنباط کنیم که فرد،توانایی یااستعدادخود را برای اجرای مهارت افزایش می دهد.

طبقه بندی مهارت های حرکتی:

واژه های کلیدی

مهارت                                                       مهارت حرکتی

مهارت های حرکتی باز                                  مهارت های حرکتی بسته

مهارت های حرکتی مجرد                                مهارت های حرکتی زنجیره ای                  مهارت های حرکتی مداوم

قابلیت برجسته وممتاز انسان دراجرای مهارتها،مشخصه ای مهم ازهستی اوست. اجرای ماهرانه برای انسان امری ذاتی است.بنابراین بدون داشتن ظرفیت وتوانایی لازم برای اجراهای ماهرانه چگونه می توان نوشت وچگونه می توان خواند؟

مهارتهای انسان اشکال متنوعی دارند،برخی تاکید بر کنترل وهماهنگی گروهای عضلانی بزرگ بدن درفعالیتهای نسبتا شدید مانند فوتبال یا حرکات زمینی ژیمنا ستیک دارند وبعضی دیگر که به گروهای عضلانی کوچکتر مربوط می شوند با دقت وظرافت زیاد مثل ماشین نویسی یا تعمیر ساعت به کار گرفته می شوند. مربیانی که فرایند های موثر یادگیری را بهتر متوجه می شوند،بدون شک درامرآموزش مهارتها بر ورزشکاران خودامتیاز وبرتری دارند


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها