تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
جمعه 15 دی 1391  07:34 ق.ظ

تعریف مهارت:

مهارت قابلیتی است که با اطمینان معین وصرف حداقل انرژی یا زمان کاری به نتیجه برسد.

دراین تعریف به چندین نکته باید توجه داشت:

نکته اول: کار باید به هدف مورد نظر برسدمانند کامل کردن یک پاس دربازی فوتبال یا اجرای بالانس درژیمناستیک.

نکته دوم: ماهر بودن به این معنی که اجراکننده باید با اطمینان بیشینه ای به هدف مورد نظر برسد.

برای ماهر بودن باید بتوانید با اطمینان نسبی مهارت رانشان دهید بدون اینکه شانس درآن نقشی عمده واصلی داشته باشته باشد.(مانند تیر اندازی با کمان).

نکته سوم: به طور اخص یکی از شاخصهای عمده بسیاری از مهارتهای حرکتی اجرای آن با صرف حداقل انرژی است (ماننددونده دوی ماراتن).درضمن برای برخی ازمهارتهااین امرهدف اصلی نیست،مانند پرتاب وزنه.

نکته چهارم : ویژگی بسیاری از مهارتهای حرکتی آن است که اجرا کننده این عمل را د رحداقل زمان انجام دهد.مانند شنا

برای اینکه مهارتها به هدفهای تعیین شده خود برسند،موارد زیر ضروری است

- بیشینه اطمینان نسبت به اجرای مهارت.                - به کار بردن حداقل انرژی فیزیکی وروانی برای اجرا

- اجرای مهارت د رحداقل زمان.

اجزای متعدد مهارتها:

بسیاری از مهارتها بطور قابل ملاحظه ای بر عامل حسی - حرکتی وادراکی تاکیددارند.مانند(وقتی که بازیکن تنیس ،حریف خود را موقع زدن ضربه زیر نظر داردومی خواهد حدس بزند که آیا حریف توپ را به سمت چپ یا راست زمین خواهد فرستاد،یا بازیکن بیسبال می خواهد تشخیص دهد توپ پرتاب شده   به سوی او در مسیر مستقیم یا منحنی پرتاب شده است. تمام این موارد در یک لحظه درک شده،سپس به تصمیم گیری می رسدو درآخراجرامی شودواز این طریق بازیکن می فهمد که چه باید بکند،چگونه وچه موقع واکنش نشان دهد.این تصمیمهاعوامل اصلی موفقیت بازیکن دراجراست.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها