تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
پنجشنبه 21 دی 1391  07:10 ق.ظ

خلاصه اصل یووارونه :

- افزایش انگیختگی،اجرای مهارتهای ورزشی را تاحد معینی بهبود می بخشد.

- افزایش بیشتر در انگیختگی،سطح اجرا را پایین می آورد.

- مهارتهایی که شامل تصمیم گیری اندک وحرکات عمده اند،انگیختگی بیشتری را می طلبند.

باریکی ادراکی:

باریکی ادراکی یکی از تغییرات مهم در پردازش اطلاعات با سطح انگیختگی زیاد است. در باریکی ادراکی نمی توانیم خوب اطلاعات را پردازش کنیم، چون به جهت انگیختگی بالا فرد هیجان زده شده وتصمیم گیری درست انجام نمی شود.ووقتی که اطلاعات درست نباشد پردازش دچاراشکال می شود. مثال:باریکی ادراکی راننده ای که هوشیار نیست تا جایی که حادثه غیر منتظره ای رخ ندهد قابل قبول است.ولی وقتی یک حادثه غیر منتظره مانند یک بچه به وسط خیابان رخ دهد،عمل راننده می تواند منجر به تصادف شود. انگیختگی در اوج خود منجربه«گوش به زنگ بودن شدید»یا آشفتگی می شود.چنین حالتی به «پانیک »معروف است.مثال:وقتی کنترل اتومبیلی در جاده یخ زده از دست خارج می شود، راننده بی تجربه دچاروحشت شده باعلم به نادرستی کار،ترمزمی کند وفرمان را ثابت نگه می دارد.به دلیل باریکی ادراکی،شدید،تصمیم گیری درحالت آشفتگی بسیار محدود خواهد شد.  چراانگیختگی زیاد،کنترل حرکات را ضعیفتر می کند؟چون پردازش اطلاعات درست انجام نمیشود وانگیختگی زیادهم ،موجب باریکی ادراکی می شود،لذا اعمال صحیح انجام نمی شود

توجه:

محدودیت د رتوانایی پردازش اطلاعات  توجه یک پدیده طولی است که درآن تمرکز روی یک موضوع دیگر معطوف خواهد شد. اگرامکان باشد می توان توجه را دریک زمان روی دو موضوع متمرکز کرد. توجه بعضی مواقع بر محرک حسی خارجی (درک حرکات حریف) وزمانی بر اعمال ذهنی داخلی (تلاش برای به یاد آوردن یک تکنیک خاص)وگاهی نیز بر اطلاعات حسی داخلی (حس حرکتی ناشی ازعضلات ومفصلها)متمرکزمی شود. زمانی که تکا لیف اصلی نسبتا ساده است و به توجه زیادی نیاز ندارد،بخش بیشتری از ظرفیت به   سایر تکالیف حرکتی اختصاص پیدا می کند. موقعی که تکلیف اولیه پیچیده است،مقدار توجهی که برای تکلیف حرکتی ثانوی باقی می ماند کمتر است.

ویژگیهای توجه:

- توجه یک پدیده طولی است ودرهر لحظه از منبعی به منبعی دیگر منتقل می شود.

- ظرفیت توجه محدود است.

- توجه تلاش زیادی می طلبد وبه انگیختگی وابسته است.

- توجه توانایی انجام همزمان بخشهای مشخصی از تکالیف حرکتی را محدود می کند.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها