تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
جمعه 22 دی 1391  07:10 ق.ظ

در چه زمانی تکالیف با یکدیگر تداخل می کنند؟

یکی ازاین راهها ، مطالعه مجدد مراحل پردازش اطلاعات است.

در مرحله شناسایی محرک ،پردازش ممکن است به طور موازی انجام شود(بدون نیاز به توجه). پردازش اطلاعات در مرحله حسی به طور موازی انجام می شود.

در مرحله گزینش پاسخ،پردازش موازی کمتری صورت می گیرد درمرحله برنامه ریزی پاسخ که به وجود آورنده حرکت است،تداخل بسیاری صورت می گیرد.  پردازش خود کار وکنترل شده.انتخاب یک پاسخ از بین چندین پاسخ تحت پردازش کنترل شده هستند.بنابراین پردازش اطلاعات خودکار فقط پس از تمرین زیاد میسر است.

برنامه ریزی پاسخ: سازمان حرکت زنجیره ای است.مثال شمشیر باز

مشخصه های پردازش خودکار وکنترل شده

پردازش خودکار

پردازش کنترل شده

سریع

آهسته

بدون نیاز به توجه

نیاز به توجه

موازی

زنجیره ای

اختیاری

اختیاری

 

دوره بی پاسخی روانشناختی:

تأخیر در پاسخ به دومین محرک را دوره بی پاسخی روانشناختی می گویند.

مرحله برنامه ریزی پاسخ همانند دهنه یک بطری است،که خروجی باریکی داردکه می تواند در هر لحظه فقط یک حرکت را سازمان دهدوآغاز نماید. اگر فاصله بین دو محرک کوتاه باشد،تأخیردر حداکثر انجام می شود،چرا؟چون مرحله برنامه ریزی اولین پاسخ را تازه آغاز کرده است.بنابر این اولین پاسخ باید پیش از آغاز پاسخ دوم انجام شود. همچنین زمانی که فاصله بین دو محرک زیاد باشد،قسمت اعظم پاسخ اول آماده شده است.لذاوقتی محرک دوارائه شود،تأخیرکمتری درپاسخ به آن وجود خواهد داشت.

grouping پدیده جمع بندی:

درپدیده دوره بی پاسخی روانشناختی نکته ای وجود داردوآن این است که موقعی که فاصله بین دو محرک بسیار کم است،مثلاکمتر از 40هزارم ثانیه،دستگاه حرکتی به محرک دوم به شکل متفاوتی پاسخ می دهد.دستگاه به اولین ودومین محرک طوری پاسخ می دهد که گویی هر دوی آنها یکی است.وهر دوپاسخ را همزمان تولید می کند.

انتقال یادگیری transfer of learning

انتقال یادگیری: به کاربرد یادگیری کسب شده در یک تکلیف یا وضعیت اجرای تکلیفی دیگر مربوط می شود.(تکلیف ملاک)گفته میشود.

نقش انتقال در یادگیری مهارت: هر زمان که فراگیرنده تکلیفی را تمرین کند با این امید که یادگیری به دست آمده د راجرای شکل دیگری از آن تکلیف موثرباشد،انتقال را مد نظر قرار داده است.

انتقال را چگونه می سنجند؟ سنجش انتقال به سنجش یادگیری مربوط می شود.اساسا سطح اجرای یک مهارت(تکیف ملاک)با آثار نسبتا پایدار تمرین سنجیده می شود.

ارزشیابی یادگیری درموقعیتهای عملی: برای ارزشیابی وپیشرفت فراگیرنده باید بر اساس یک آزمون یاداری یا انتقال که با تاخیر انجام می شود ارزشیابی کرد.فاصله زمان آزمون با تمرین باید آنقدر طولانی باشد که در آن فاصله،آثار موقتی تمرین ناپدید شوند.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها