تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
یکشنبه 24 دی 1391  07:10 ق.ظ

مراحل یادگیری:

الف)مرحله کلامی-شناختی                           ب)مرحله حرکتی                          ج)مرحله خودکار

مرحله کلامی –شناختی:

در مرحله کلامی-شناختی،تکلیف برای فراگیرنده کاملا تازه است.اولین مشکلی که فراگیرنده با آن مواجه میشوددر مرحله کلامی-شناختی است که سوالاتی درباره شناسایی هدف،ارزشیابی اجرا،عمل را چه زمانی انجام دهیم،چگونه بایسیم.......است. نمایشها،استفاده از وسایل سمعی بصری وسایر اطلاعات کلامی در این مرحله مفیدند.یکی از اهداف آموزش این است که فراگیرنده را وادار کرد تا اطلاعات را از یادگیرهای قبلی به سطوح آغازین مهارت منتقل کند. بهره یادگیری وتسلط دراین مرحله بسیار زیاد وسریع است. در این مرحله نگران مکث داشتن ،نامطمئن بودن وزمان بندی ضعیف حرکت نسبت به محیط خارجی نباشید. این مرحله صرفاًنقطه آغازی برای کسب تسلط بعدی است. برخی از فراگیرندگان دراین مرحله با خود بسیارصحبت می کنند. ودر طول انجام عمل خود را به طور کلامی هدایت می کنند. این فعالیت کلامی در مرحله ابتدای موثر است .چرا؟چون برآورد سریع وتقریبی مهارت راتسهیل می کند،ولی بعد ها باید آن را ترک کرد. آموزش های کلامی در سرتاسر تمرین به طور پراکنده به کار گرفته شود.

مرحله حرکتی:

بعد ازمرحله کلامی اجراکننده وارد مرحله حرکتی می شود.

- در این مرحله تمرکز بر سازماندهی الگوهای حرکتی که برای ایجاد حرکت موثرند،معطوف می شود.

- در این مرحله سطح مهارت فردبالا رفته به طوری که ثبات وکنترل یکنواختی را از خود نشان می دهد.

- اعتماد به نفس افزایش می یابد وکارکردن بر نکات ظریفتر تکلیف آغاز می شود.

- یکپارچگی در حرکت بتدریج افزایش می یابدواجرای حرکت یکدست می شود.افزایش کارایی حرکت هزینه انرژی را کاهش می دهد.

- پیش بینی حرکت بسرعت پیشرفت می کند وحرکت را نرم وبدون شتاب جلوه می دهد.

- فراگیرنده نظارت بر بازخورد وشناسایی خطاهایش را می آموزد.

- این مرحله بیشتر ازمرحله کلامی-شناختی طول می کشد.

(شایدچند هفته یا چند ماه واگر فراگیرنده مشکلاتی دریاد گیری داشته باشد کمی هم بیشتر از آن طول بکشد.)

مرحله خودکار:

فراگیرنده پس از تمرین زیاد وارد مرحله خودکار می شود،که شامل اعمال غیر ارادی است ونیازی به توجه ندارد. در این مرحله برنامه های حرکتی تکامل یافته اند وحرکت را برای زمانی نسبتا طولانی کنترل می کنند.مانند ژیمناستی که به مدت چندین ثانیه حرکاتی را به طور متوالی به عنوان یک واحد برنامه ریزی شده انجام می دهد. کاهش نیاز به توجه،به فردآزادی بیشتری برای اجرای عالی تر فعالیتهای شناختی می دهد.

عبارت کلیدی که ویژگیهای سه مرحله یادگیری را بیان می کنند

مرحله کلامی-شناختی:

- فراگیرنده می آموزد که اهداف چه هستند وچه باید انجام دهد.                      - پیشرفت سریع است.

-حرکات ناشیانه وپراکنده اند.                                                            -نیاز به توجه بسیار زیاد است.

 مرحله حرکتی:

- فراگیرنده شروع به پیشرفت در یک برنامه ویژه حرکتی می کند.             - بریکنواختی حرکت بسرعت اضافه می شود.

- پیش بینی وزمانبندی بهبود می یابد.                                             -خود گفتاری کاهش می یابد.

- پیشرفت در اجرااندکی از مرحله قبل کمتر است.

 مرحله خودکار:

- فراگیرنده بسیارمتبحرشده.                                               - نیاز به توجه بسیار کم شده است.

-حرکات وتحلیلهای حسی خودکار شده اند.                              - پیشرفت در اجرا به آهستگی ادامه می یابد


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها