تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
سه شنبه 26 دی 1391  08:10 ق.ظ

جلسات تمرین وجلسات آزمون:

یکی از راههای جداسازی اهداف متضاد تمرین منظور کردن دو فعالیت اساسی در طول تمرین است،

1-جلسات تمرین                                 2-جلسات آزمون.

جلسات تمرین: ابتدا جلسات تمرین را جایی برگزار کنید که به فراگیرندگان به طور ساده آموزش دهید.فراگیرنده باید بداند که کیفیت اجرا در این مرحله از تمرین اهمیت نداردوهدف فقط کشف راههای جدید برای انجام مهارت در دراز مدت است.

جلسات آزمون: بعد از گذشت تمرین معلم اعلام می کند که چند حرکت بعدی آزمون محسوب خواهد شد.در مرحله آزمون

فراگیرنده با استفاده از بهترین الگوی حرکت بهترین اجرا را انجام می دهد.  تقسیم یک جلسه کلاس به مرحله تمرین ومرحله آزمون دارای فواید زیر است

این تقسیم بندی اهداف متضاد تمرین واجرارا ازیگدیگرجدا می کندوتاثیر هر کدام را افزایش می دهد. مراحل تمرین به دلیل اینکه فراگیرندگان می توانند روشهای مختلف حرکت را بدون نگرانی درباره اجرا امتحان کنند موثرتر است. مراحل خودآزمایی انگیزاننده است وبه فراگیرنده گان درباره میزان پیشرفتشان به منظور مقایسه خود با قبل یا با دیگران اطلاعاتی می دهد.

فنون راهنمایی:

در فنون راهنمایی فراگیرندگان به وسیله آنها به طرق مختلف در طول الگوسازی حرکت راهنمایی می شود. مهمترین هدف این است که خطاهاکمترشود.اهمیت این هدف زمانی بیشتر است که حرکت خطرناک باشد،مانند حرکات ژیمناستیک یاشناکردن یک شناگر مبتدی.

انواع راهنمایی یادگیری:

- راهنماییهای جزئی: مثل راهنمایی کلامی مربی در حین بازی فوتبال

- راهنماییهای کلی: مربی می تواند حرکات شاگرد را به طور فیزیکی محدود کند.

تمرینات راهنمایی شده تا چه اندازه کارآمد هستند؟

وقتی راهنمایی در طول تمرین انجام شود برای اجرا مفید است. ولی نباید به شکلی باشد که در آزمون واقعی فراگیرنده  دچار مشکل شود.زمانی که برای انجام آزمون یادداری راهنمایی راحذف کنیم اجرا به سطحی مساوی یا پایین تر از گروهی که هرگز راهنمای نشده بودندتنزل می کند.این پدیده به معنای این است که راهنمایی یک متغیر یادگیری نیست. زمانی که راهنمایی در تمرین به کاررود بسیار قوی وموثر است،بنابر این راهنمایی یک متغیر اجرایی است.

فرایندهای تمرین راهنمایی شده ویادداری:

راهنمایی بدنی احساس حرکت را تغییر می دهد.وقتی که مربی به شاگرد می گوید چه کاری را انجام دهد،تصمیم گیری تغییر                      می یابد.بنابر این شاگرد نه فرصتی برای خطا کردن دارد ونه موقعیتی برای اصلاح. راهنمایی مانع تمرین کردن بر مبنای پردازش اجزای حرکت است. مشکل این است که فراگیرنده تا زمانی که راهنمایی می شود خوب عمل می کند.امامعیار ارزشیابی اجرای مهارت در بازی یا مسابقه بعدی است که درآن راهنمای وجود ندارد.

شرایط اثر بخشی راهنمایی در یادگیری:

در تمرینات اولیه. که در آن پایه های ابتدایی مهارت کامل می شوند فرایندهای راهنمایی ممکن است مفید باشند. راهنمایی باعث می شود که جنبه های اصلی مهارت نمایان شود، و فراگیرنده را به راهی سوق دهد که برای اجرای مهارت تلاش کند. ممکن است در فرایند راهنمایی زیاده روی شودکه در این صورت باید آن را فوراٌحذف کرد. زمان حذف راهنمای وقتی است که فراگیرنده مهارت را بطور مستقل آغاز می کند.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها