تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
پنجشنبه 28 دی 1391  07:10 ق.ظ

سازماندهی وبرنامه ریزی تمرین:

برخی از مربیان به جای اینکه به اثر بخشی تمرین علاقمند باشند به افزایش زمان تمرین یا به سود بخشی زمان مشخصی از تمرین علاقه دارند.  زمان تمرین،مهمترین عامل برنامه ریزی نیست،لذا کیفیت تمرین نیز باید در نظر گرفته شود.ازسازماندهی تمرینات برای افزایش اثر بخشی آن بسیار با اهمیت است.   برای اینکه معلمان ومربیان بدانند که دریک جلسه تمرینی، مهارتهای  مختلف را چگونه وبا چه نظمی تمرین دهند تا یادگیریبیشتری صورت گیرد ،در این رابطه دو نوع تمرین مطرح شده است.                                              1-تمرین مسدود                                             2-تمرین تصادفی

تمرین مسدود:

اگر شاگردان شما بخواهنددریک جلسه تمرین سه مهارت جداگانه(مهارت 1،2،3)رابیاموزند.برنامه ریزی معمول این است که اول تمرین روی مهارت1راانجام دادوپس از اتمام آن مهارت دوم را شروع کردوبه همین ترتیب مهارت بعدی را آغاز کرد.که به این روش، تمرین مسدود می گویند. که درآن تمام کوششهای تمرینی یک مهارت پیش از شروع تمرین مهارت بعدی،کامل شده است. این نوع تمرین روش خوبی است چرا که به شاگرد اجازه داده می شود تاروی مهارت تمرکز وآن را پالایش واصلاح کند.

تمرین تصادفی:

در تمرین تصادفی ترتیب ارائه مهارتها آرایش تصادفی دارد، در این نوع تمرین فراگیرنده می تواند هر کدام از سه مهارتی را که قبلاً مثال زده شد بدون ترتیب مشخصی تکرار کند، ویک مهارت راهرگز دو بار به صورت متوالی انجام ندهد.

آثار این دونوع برنامه تمرینی بر یادگیری چیست؟

نکات مهم مربوط به تمرین مسدود وتصادفی:

•          روش مسدود باعث اجرای تمرین بهتری نسبت به روش تصادفی می شود.

•          کسانی که با آرایش تصادفی تمرین کرده اند،در آزمون یادداری امتیازات بهتری به دست می آورند.

•          هر چند تمرین تصادفی در طول مرحله یادگیری کمتر موثر است،برای یادگیری از تمرین مسدود بهتر است.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها