تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - مدیر آموزشی خلاق
شنبه 16 آذر 1392  08:13 ق.ظ

یک مدیر آموزشی خلاّق و اثربخش کسی است که:

1.      باعث بروز و توسعه خلاقیت و نوآوری دانش آموزان و معلمان گردد .

2.      به بهبود و کیفیت کار آموزش معلمان کمک کند .

3.      فرصت های بهتری را برای تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم آورد .

4.      وضعیت آموختن دانش آموزان را بهبود بخشد .

5.      به معلمان ، آزادی اندیشه و عمل و فرصت توسعه برنامه هایشان را بدهد .

6.      زمینه بروز استعدادهای معلمان و دانش آموزان را فراهم آورد .

7.      بهترین شرایط ممکن را برای کار در مدرسه ایجاد کند .

8.      برای بهبود کار و عملکرد خود از انتقادات و پیشنهادات دیگران استفاده کند .

9.      جدیدترین و مفیدترین وسایل کار را در اختیار معلمان قرار دهد .

10.  به معلمان و دانش آموزان مشتاق و علاقمند باشد .

  هدف و ضرورت ارزشیابی این است که:

 1.      میزان تحقق هدف را مشخص کند .

2.      مشکلات را تشخیص دهد .

3.      قوت و ضعف را نشان دهد .

4.      زمینه را برای تجدید نظر فراهم کند .

5.      نیاز های آتی را پیش بینی نماید .

6.      به مقایسه بپردازد .

7.      مشارکت افراد ذینفع را ایجاد کند .

8.      برای استفاده کنندگان از برنامه، باز خورد مناسب فراهم کند .

9.      ابزار نظارت و هدایت باشد .

10.  مقاومت در مقابل تغییرات را به فعالیت مولد، بهره‌ور و مثبت تبدیل کند .

 مهمترین فرایند در درون مدرسه

مراسم آغازین ( صبحگاه ظهرگاه )

در هر روز از سال تحصیلی مراسم آغازین روزانه بخشی از زمان مدرسه را به خود اختصاص میدهد. بهبود و ارتقاء سطح کیفی این مراسم میتواند در فعالیت های بعدی دانش آموزان بسیار موثر و مفید واقع شود. مراسم آغازین با اهداف ذیل مد نظر میباشد :

1-   کاهش اضطراب و نگرانیهای روزمره دانش آموزان

2-   ایجاد انگیزه و امید در دانش آموزان و تشویق و ترغیب آنها به تلاش و کوشش بیشتر در نیل به موفقیت

3-   اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط و متناسب با مدرسه و دانش آموزان

رعایت تنوع در مراسم آغازین و پرهیز از برنامه های تکراری و خسته کننده در هر روز از اصول بسیار مهمی است که تحقق اهداف مورد نظر وابسته به آن است.


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 آذر 1392
آخرین پست ها