تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - مطالب شهریور 1392

اهداف نظام مدیریت اسلامی عبارتند از:
1 - ایجاد حیات طیبیه 2 - تامین رفاه مادی 3 - تامین عدالت، 4- معنویت و اخلاق"1

آنچه مردم در سایه اسلام باید برخوردار باشند عبارتند از:
1 - معیشتی شایسته 2 - آسودگی و امنیت خاطر و آزادی فكر و اندیشه 3 - زندگی عادلانه 4 - تعالی روحی و معنوی"2

با توجه به دو بیان نقل شده به تشریح اهداف نظام اسلامی می‌پردازیم:

1 - ایجاد حیات طیبیه:
حیات طیبیه حیاتی است كه از ایمان و عمل صالح نشأت گرفته و مبتنی بر بهره مندی از دنیا و آخرت در پرتو عمل صالح است. بر این مبنا نظام اسلامی باید شرایطی را فراهم كند كه انسانها بتوانند در سایه آن شرایط از حیات طیبه برخوردار باشند. تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی مناسبات و سیستمهای صالح، قوانین و مقررات و مدیران صالح می‌توانند حیات طیبیه را بوجود آورند.

2 - تامین رفاه مادی و معیشتی شایسته:
رفاه مادی و معیشت شایسته، تریسم دورنمای جامعه‌ای است كه در آن نیازهای حیاتی انسان همچون شغل، مسكن، بهداشت، آموزش و هر آنچه به تناسب پیشرفت زمان جزئی از اسباب رفاه محسوب می‌شود فراهم گردد. بین وضعیت اقتصادی مردم و وضعیت فرهنگی جامعه رابطه تاثیر و تاثر برقرار است. اقتصاد در فرهنگ و فرهنگ در اقتصاد موثر است. ساماندهی معیشت و تأمین رفاه مادی برای حفظ هدف نهایی حكومت اسلامی كه رساندن انسانها به حیات طیبه و كمال معنوی و اخلاقی است امری ضروری و لازم است.

3 - تامین عدالت و زندگی عادلانه:
عدالت پایه تعالی و قوام جامعه است. در پرتو عدالت شكوفایی استعدادها
بهره مندی بجا از توانمندی ها، سپردن امور به صاحبان شایستگی و فضیلت، افزایش بهره وری، تامین رضایت، تعدیل ثروت، كاهش شقاق اجتماعی و طبقاتی،‌ افزایش امنیت، آرامش روحی، نزدیكی دلها به یكدیگر و در نهایت وحدت و همگرایی اجتماعی میسر خواهد شد.

4 - تعالی روحی و معنویت و اخلاق:
هدف نهایی حكومت اسلامی تأمین شرایطی است كه منجر به تعالی روحی و اخلاقی و رشد معنویت مردم شود. حكومت هماهنگ با هدف خلقت باید اسباب تهذیب نفس انسان و رشد معنوی و اخلاقی او را فراهم كند.


5 - آسودگی و امنیت خاطر و آزادی فكر و اندیشه:
آسودگی و امنیت خاطر در سایه تامین معاش، مشخص بودن حقوق انسانها، وجود ضمانت برای حفظ حقوق انسانی، امكان تعالی و رشد اخلاقی، وجود امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی و ممانعت از شعله ور شدن حرص و آز و طمع میسر خواهد شد. آزادی فكر و اندیشه، زمینه بهره مندی از قدرت تفكر و خلایت افراد را فراهم می‌كند. باید امكان انتقاد و طرح نظرات گوناگون میسر شود تا بهترین نظریه‌ها و راهكارها به جامعه ارائه شود. جامعه زنده و پویا جامعه‌ای است كه امكان بهره مندی از اندیشه آحاد جامعه را فراهم كند.
پس از مشخص شدن اهداف حكومت، اكنون به لوازم دستیابی به اهداف مذكور می‌پردازیم.


  • آخرین ویرایش:شنبه 30 شهریور 1392
سه شنبه 12 شهریور 1392  02:29 ب.ظ

استرس شغلی چیست؟

استرس شغلی می تواند به عنوان پاسخهای فیزیکی و احساسی مضر تعریف شود و زمانی رخ می دهد که الزامات شغلی با توانایی ها، منابع یا نیازهای كارمندان مطابقت نداشته باشد. استرس شغلی می تواندبه ضعف سلامت وحتی آسیب دیدن افراد منجرشود. همچنین استرس شغلی به عنوان كنش متقابل بین شرایط كاروویژگیهای فردی شاغل، میزان بیش از حد خواست های محیط كار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن است كه فرد بتواند از عهده آن بر آید.

مفهوم استرس شغلی اغلب با چالش، اشتباه می شود، اما این مفاهیم یکی نیستند. چالش به ما، از نظر روانشناسی و فیزیکی، انرژی می دهد، و ما را تحریک می کند که مهارتهای جدید بیاموزیم و بر شغل خود مسلط شویم. هنگام چالش و تلاش شغلی، احساس آرامش و رضایت داریم. بنابراین، چالش یک جزء مهم برای کار سالم و بهره ور است. اهمیت چالش در زندگی کاری ما، احتمالا ً همان چیزی است که افراد می گویند که "کمی استرس برای شما خوبست".

 

دلایل استرس شغلی چیست؟

تقریبا ً همه معتقدند که استرس شغلی، نتیجه تعامل بین فرد شاغل و شرایط کاری اوست. گرچه نقطه نظرات متفاوتی بر اهمیت مشخصات فردی كاركنان در مقایسه با شرایط کاری به عنوان دلیل اولیه استرس شغلی وجود دارد. این نقطه نظرات متفاوت مهم هستند زیرا طرق مختلفی را برای پیشگیری از استرس در کار، پیشنهاد می کنند.

بر طبق یک مكتب فكری، تفاوت در مشخصات فردی مانند شخصیت و شیوه سازگاری فرد، مهم ترین عوامل در ایجاد استرس كاری در افراد است به عبارت دیگر، چیزی که برای یک نفر استرس زاست ممکن است برای دیگری مهم نباشد. این دیدگاه  استراتژی های پیشگیرانه ای را به دنبال داشته است كه تمركز بر كارمندان و راههایی برای كمك به آنها برای سازگاری با موقعیتهای مختلف شغلی است.

گرچه اهمیت تفاوتهای فردی نمی تواند نادیده گرفته شود، شواهد علمی پیشنهاد می کند که برخی شرایط و موقعیتهای کاری خاص برای اغلب افراد، استرس زا هستند.شواهد موجود از تحقیقات جدید،شرایط و موقعیت محل كاررا در استرس افراد بسیار موثر نشان داده و طراحی مجدد كار را یكی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه داشته است.

 

چرا مدیران باید نگران استرس شغلی كارمندانشان باشند؟

1)      كارمندان پر استرس ممكن است دچار افسردگی یا عصبانیت شوند.

2)      كارمندانی كه استرس و فشار زیادی را تحمل می كنند از مرخصی های استعلاجی بیشتری استفاده می كنند.

3)      كارمندان ناراضی معمولا پس از اینكه مبالغ زیادی روی آموزش آنها سرمایه گذاری می شود كار راترك، و این مبلغ مجددا باید بر روی یك كارمند جدید سرمایه گذاری شود.

4)      استرس شغلی بازدهی و بهره وری  كاركنان را كاهش می دهد.

5)      اشتباهات انجام گرفته توسط كارمندان پر استرس باعث كارهای با كیفیت پایین می شود.

6)      افرادی كه استرس بسیار زیادی را متحمل می شوند توجه كمتری به انجام كار خود دارند و احتمال این وجود دارد كه در اثر غفلت از تجهیزات كاری به خودشان یا دیگران آسیب برسانند.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها